De voorwaarden, zoals vermeld, zijn van toepassing op alle bezoekers van Dartpijlwinkel.nl en
alle andere websites uit het assortiment van Hérojo Next-Level

KAMER VAN KOOPHANDEL

Lingerievoormaatjemeer.nl is een onderdeel van Hérojo Next-Level. KVK
81998775.

PRIVACY STATEMENT

Hérojo Next-Level respecteert de persoonlijke gegevens van al haar bezoekers
en leden, alsmede aangemelde en vermelde webshops. Hérojo Next-Level zal er zorg
voor dragen dat ontvangen persoonlijke gegevens, die niet voor publicatie
bestemd zijn, te allen tijde vertrouwelijk behandeld worden. Hérojo Next-Level
zal persoonlijke gegevens van haar bezoekers nooit aan derden verkopen.

Een bezoek aan de website van Hérojo Next-Level en het gebruikmaken van
aangeboden informatie verplicht niet tot het verstrekken van persoonlijke
gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld en Hérojo Next-Level de
betreffende dienst niet kan uitvoeren zonder het ontvangen van noodzakelijke
persoonlijke gegevens.

In het geval de website van Hérojo Next-Level gebruik maakt van cookies
(anders gezegd; informatiedeeltjes om bezoekers te identificeren), zal Hérojo
Next-Level dit alleen doen om de werking van haar website voor haar bezoekers te
vergemakkelijken.

AANSPRAKELIJKHEID

Hérojo Next-Level is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook en
via welk medium ook, ontstaan door het verstrekken van onjuiste informatie.

Hérojo Next-Level is ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook
en via welk medium ook, ontstaan door informatie beschikbaar gesteld door
derden, bezoekers en leden van Hérojo Next-Level, alsmede aangemelde en vermelde
webshops, tevens is Hérojo Next-Level niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook en via welk medium ook, ontstaan door handelingen van derden,
bezoekers en leden van Hérojo Next-Level.

Hérojo Next-Level is verplicht afgenomen goederen en diensten te leveren voor
zover als mogelijk binnen de afgesproken periode. Indien dit niet mogelijk is
kan klant om een teruggave verzoeken.

Hérojo Next-Level is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van haar
verwijzingen naar derden (anders gezegd; alle links verwijzend naar websites
anders dan Hérojo Next-Level).

Hérojo Next-Level is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte pakketten, zowel
inkomend al uitgaand, welke zijn verzonden via DHL, POST NL, DPD, gratis
levering of andere verzendmethodes.
Doch zal Hérojo Next-Level alles in het werk stellen om het pakket terug te
vinden en zijn volledige medewerking verlenen.
Dit geld ook indien producten van de klant zelf naar andere locaties dienen te
worden verzonden.

BETALING

Hérojo Next-Level factureert via de webshop. Hérojo Next-Level streeft er na
om het product binnen 5 dagen na ontvangst van betaling te verzenden.

Hérojo Next-Level behoudt zich het recht voor om na het uitblijven van een
tijdige betaling haar verplichting jegens betreffende partij op te schorten,
dan wel volledig te staken.

ANNULERING

Na betaling van de factuur wordt uw bestelling verwerkt en is annulering niet
meer mogelijk.

RUILEN

Producten welke zijn besteld en te groot of te klein blijken mogen binnen 14
dagen na ontvangst worden geruild. Verzendkosten komen in dit geval voor
rekening van de klant. Het product kan geruild worden tegen een soortgelijk
artikel. Indien niet voorradig of dat men niet tevreden is over het artikel
verkrijgt men een tegoedbon. Er wordt geen geld geretourneerd

Hérojo Next-Level neemt geen gepersonaliseerde producten terug. Hier onder
wordt verstaan: artikelen met naam, geboortedatum, plaats of andere persoonlijke
kenmerken.

Er kan kleurverschil optreden tussen het daadwerkelijke product en de foto
op de webshop. Hérojo Next-Level is hiervoor niet aansprakelijk.

OVERIGE BEPALINGEN

Indien Hérojo Next-Level het nuttig of noodzakelijk acht, is Hérojo Next-Level
steeds bevoegd zich bij het uitvoeren van haar taken te laten bijstaan door
derden, zonder enige verplichting voor Hérojo Next-Level om haar bezoekers,
klanten en leden, alsmede aangemelde en vermelde webshops hiervan op de hoogte
te stellen.

Hérojo Next-Level behoudt zich tevens het recht voor om wijzigingen in haar
algemene voorwaarden aan te brengen. De meest recente algemene voorwaarden zijn
altijd op de website van Hérojo Next-Level terug te lezen of via e-mail op te
vragen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Op alle teksten, illustraties, filmpjes en afbeeldingen van Hérojo Next-Level
berusten rechten van intellectueel eigendom. Ongeoorloofd gebruik en het zonder
toestemming verspreiden, via welk medium ook, van (gedeelten van) de website
van Hérojo Next-Level is verboden. Overname van (gedeelten van) de website van
Hérojo Next-Level is verboden, tenzij hier overeenstemming over is bereikt
tussen de betreffende partij en Hérojo Next-Level.

VRAGEN

Vragen of opmerkingen mogen worden gestuurd naar e-mailadres:
info@herojo.nl.